BİLDİRİ GÖNDERİMİ ve SUNUM KURALLARI 1. Bildiri özeti son gönderim tarihi 14 ŞUBAT 2021 PAZAR’dır.
 2. Bildiri kabulü, sadece online olarak, web sitesine üye olduktan sonra Makale Gönder butonu üzerinden açılacak makale formunun gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.
 3. Gönderilmiş bildiriler üzerinde geriye dönüp düzeltmeler yapılabilecek ancak bildiri gönderim son tarihinden sonra hiçbir düzeltme kabul edilmeyecektir.
 4. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.
 5. Kongrede bildiriler, sözel veya video şeklinde sunulacaktır. Poster bildiri kabul edilmeyecektir.
 6. Her iki kategori sunum için gönderilecek bildiri özeti 300 kelimeyi aşmayacaktır.
 7. Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tipi (sözel, video) seçeneklerinden biri seçilmelidir.
 8. Bildirinin hangi konu başlığı altında gönderileceği belirtilmelidir.
 9. Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 10. Bildirinizi AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ(LAR) başlıkları altında düzenleyiniz.
 11. Bildiri özeti içinde, çalışmayı yapan kişi ve/veya kliniğin ismi geçmemelidir.
 12. Türkçe kullanmaya azami dikkat gösteriniz. İmla ve yazım hatalarını kontrol ediniz. Kısaltma kullandığınız ilk yerde, açık yazılışını yazınız.
 13. Bilimsel Kurul, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir. 
 14. Özetlere tablo ya da grafik eklenmeyecektir.
 15. Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez.
 16. Kabul edilen bildirilerin sunumları önceden https://zoom.us/ üzerinden vido formatında hazırlanıp gönderilecektir. Zoom'da sunum videosu kaydının kılavuz bilgilerine buradan erişebilirsiniz.
 17. Sözel ve video sunumlar için belirlenen süre, 6 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 8 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR.
 18. Bilimsel program içerisinde (sözel veya video olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özet kitabında yer alacaktır.
 19. Gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına 21 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ tarihine kadar bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya video) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.
 20. Fıtık Derneği, seçtiği bildirileri YouTube kanalında yayınlamak ister ise bildiri sahibinin yazılı onamını alacaktır.