ANA TEMA: FITIK CERRAHİSİNDE ZORLUKLAR ve YENİLİKLER
 • Kasık fıtığı ameliyatı sonrası ağrı
 • Nüks kasık fıtığında çözüm yolları
 • Kesi yeri fıtıklarında botox
 • Kesi yeri fıtıklarında önden katmanlarına ayırma mı, arkadan mı?
 • Peritoneal flap hernioplasti
 • Hala onlay onarım yapmalı mıyız?
 • IPOM, IPOM+’a karşı!
 • Komplike kesi yeri fıtığında hazırlık
 • eTEP ne zaman?
 • Parastomal fıtıklarda laparo-endoskopik çözümler
 • Fıtık ve eşlik eden rektus diyastazı
 • Obezite cerrahisi sırasında fıtık
 • 3. ve 4. derece yarada fıtık onarımı
 • Kesi yeri fıtığı: önlem tedaviden üstündür!
 • Fıtık onarımında robotik platformların yeri
 • Fıtık cerrahisi nereye evriliyor?